Björns trädgård, Södermalm. En sommardag med grönskande träd. Människor sitter i parken och äter på restaurangerna intill.

Tryggare företagande på Södermalm

Den senaste trygghetsmätningen visar att de allra flesta Södermalmsbor upplever sin stadsdel som trygg.

Södermalms trygghetsarbete samordnas inom det lokala brottsförebyggande rådet Söderandan. 

Rådet bygger på samverkan mellan stadsdelsförvaltningen, lokalpolisen, näringslivet, civilsamhället och andra aktörer som arbetar för att öka tryggheten och områdets attraktivitet.

Hotellgruppen och Samverkan Söder

Inom Söderandan finns även flertalet arbetsgrupper som arbetar med inriktning på olika geografiska och tematiska områden. Ett exempel på arbetsgrupp som särskilt främjar näringslivet är Hotellgruppen som tillsammans med polisen haft utbildning för hotellpersonal kring prostitution och narkotika.

En annan viktig arbetsgrupp är Samverkan Söder som arbetar aktivt med ungdomar och förebygger kriminalitet.

Trygghetsarbetet på Södermalm >

Dra nytta av stadsdelsförvaltningen

Odla din kontakt med stadsdelsförvaltningen. Det som är bra för ert företag är ofta bra för staden. Det finns en stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller samverkan och dialoger för att bland annat stärka tryggheten för invånare och företag.

Uppdaterad