Person spelar på dator i en färgglad modern miljö.
Foto: Fond & Fond

Näringsliv på Södermalm

På Södermalm arbetar över 100 000 anställda och det finns 14 000 etablerade arbetsplatser vilka utgör 16 procent av alla arbetsplatser i Stockholms stad.

Det finns ett rikt näringsliv som gynnas av att området har både högre förvärvsinkomst per invånare och lägre arbetslöshet än staden i genomsnitt.

Antalet arbetsställen har ökat med 20 procent de senaste 10 åren och branscher som hotell och restaurang och annan serviceverksamhet blomstrar i stadsdelsområdet som är Stockholms kulturella och kreativa centrum.
Här har många spelutvecklingsföretag bildat ett viktigt kluster som attraherar talanger från hela världen.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter

Det centrala stadsdelsområdet växer utåt och ny bebyggelse knyter ihop Södermalm med Hammarby sjöstad, Gullmarsplan och Liljeholmen. Särskilt viktiga är Östra Södermalm, Skanstull och Mårtensdal.

Östra Södermalm

I det gamla industrikvarteret Persikan byggs flera nya bostadskvarter som kommer att vara helt inflyttade 2025.

Skanstull

Skanstull utvecklas till en tät och mer mångfunktionell stadsmiljö med nya bostäder och lokaler för bland annat kultur, idrott och handel med bättre koppling till Hammarby sjöstad och Gullmarsplan.

Stadens vision är att skapa en mångfunktionell stadsmiljö präglad av Årstavikens grönska och vattenrum. Förslaget innehåller 750 nya bostäder, handel, kontor, hotell och kultur men även nya gator, torg och parker.

Mårtensdal

Mårtensdal får nya bostäder och kontor färdigställda år 2025 och koppling till en ny tunnelbaneplattform under Gullmarsplan.

Livaktigt och varierat näringsliv

Näringslivet på Södermalm är varierat och omfattande. Med en stor branschbredd finns 62 procent av alla branscher representerade i området.

En hög andel av befolkningen har eftergymnasial utbildning och i jämförelse med andra stadsdelsområden finns det en stor andel mindre arbetsgivare på Södermalm – här har ungefär 80 procent av arbetsplatserna färre än 5 anställda.

Profilnäringar och branscher med god tillväxt

Dessa profilnäringar har haft särskilt hög tillväxt på Södermalm under de senaste tio åren:

 • Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.
 • Annan serviceverksamhet (hårvård, skönhetsvård, kroppsvård, reparation av utrustning och varor, tvätt, begravningsverksamhet med mera).

Andra branscher som växer på Södermalm är bland annat:

 • information och kommunikation
 • uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, stödtjänster
 • kultur, nöje och fritid
 • spelindustrin.

De tio största företagen

Nedan listas de tio största privata arbetsgivarna i stadsdelsområdet. Hemfrid i Sverige, Folksam och Ersta Diakonisällskap har samtliga över 1 000 anställda vardera.

 • Hemfrid i Sverige AB
 • Folksam Service AB
 • Ideella föreningen Ersta Diakonisällskap med Firmaersta Diakonisällskap
 • Digital Interpretations Scandinavia AB
 • ShowPro TN AB
 • Viaplay Group Sweden AB
 • Humana Assistans AB
 • People Productions Sweden AB
 • Tyréns Sverige AB
 • SOL Facility Services AB

Många anställda inom offentlig sektor

Stockholms stad och Region Stockholm är stora arbetsgivare på Södermalm. 5 500 personer i området arbetar inom stadens verksamheter varav 1 800 personer är anställda i Södermalms stadsdelsförvaltning.

Den nästa största arbetsgivaren är Södersjukhuset med över 5 000 anställda. Utöver Södersjukhuset arbetar ytterligare 1 200 personer inom Region Stockholm.

Riksdagsförvaltningen är också en stor offentlig arbetsgivare i området med över 1 000 anställda, likaså Sveriges Domstolar med 800 anställda. På Södermalm ligger även Sveriges Kommuner och Regioners kontor med 800 anställda.

Spelindustrins vagga skapar viktiga kompetenskluster

Södermalm har blivit den svenska spelbranschens vagga. De världskända företagen Mojang som skapat Minecraft och EA Dice som är mest känt för sin spelserie Battlefield, har sina huvudkontor på Södermalm.

På senare år har kvarteret kring Södra station med Magnus Ladulåsgatan blivit ett kvarter tätt på spelentreprenörer. Utöver EA Dice återfinns här bland andra Ninjas in Pyjamas, Paradox Interactive, Fatshark och Experiment 101.

Spelbranschen har bidragit till viktiga kompetenskluster inom till exempel utveckling av digitala spel, design och musikproduktion.

Populära gågator och shoppingstråk

Tvärs över Södermalm löper flera myllrande gå- och shoppinggator kantade av butiker, caféer, barer och restauranger.
Längs Götgatan, Hornsgatan och Folkungagatan går en blandning av turister och stockholmare bland trendiga second-hand butiker och barer med prisklasser i högt och lågt.

Antalet coworkingplatser på Södermalm har också ökat och bidragit till den levande stadsmiljön.

Flera starka centrum

Södermalm består av många levande lokala centrum. Ett av dem är Hornstull centrum med 40 butiker, caféer och restauranger. Ett annat centrum med många besökare är Ringen centrum, där ett 50-tal butiker samlas med närhet till Skanstull tunnelbanestation.

Stadsdelsområde i ständig förändring

Södermalms stadsdelsområde är i ständig förändring och mycket är på gång den närmaste framtiden.

Henriksdals reningsverk

Henriksdals reningsverk, som hör till ett av världens modernaste, ska utvecklas och bli stadens huvudsakliga reningsverk.

Bergsgruvans park

Vid Bergsgruvans park finns pågående detaljplanearbete för att uppföra ett flerbostadshus (cirka 80 hyresrätter) med cykelgarage för pendlare, bostäder och lokaler.

Vintertullstorget

Vid Vintertullstorget ska 100 nya lägenheter tillkomma, dels nybyggt, dels ombyggda kontor. På husets tak byggs en grön terrass.

Gränslandet mellan Hammarbyhöjden och Södra Hammarbyhamnen

I gränslandet mellan Hammarbyhöjden och Södra Hammarbyhamnen pågår detaljplanearbete för cirka 4 000–5 000 kontorsarbetsplatser, hotell, cirka 400–500 bostäder, ny bro, nya torg och gator, en förskola med sex avdelningar och en lekplats.

Uppdaterad