Buss åker under Slussen.

Kommunikationer på Södermalm

Den utbyggda blå tunnelbanelinjen krymper avståenden och gynnar tillväxt.

Två nya stationslägen på Södermalm

Den nya linjen från Kungsträdgården till Nacka och söderort ger två nya stationslägen på Södermalm – ett vid Sofia och ett vid Norra Hammarbyhamnen. Detta ger möjligheter till ökad stadsutveckling och krymper avståndet mellan Södermalm och övriga staden.

Med tunnelbanan blir det smidigare att ta sig direkt till både Nacka i söder och Arenastaden i norr. Dessutom blir tillgången till östra Södermalm större med direkt koppling till T-centralen och Norrmalm.

Slussen en viktig knutpunkt

Slussen är en viktig länk för kollektivtrafik i innerstaden. Här möts röda och gröna tunnelbanelinjen. Slussen är även en bytespunkt för pendlare som vill ta sig med buss till Nacka och Värmdö eller färdas med Saltsjöbanan. Dessutom erbjuds pendelbåtar till Djurgården, Lidingö och Vaxholm.

Slussen byggs nu om för att bland annat bli en tryggare och attraktiv plats att vistas på. Mer utrymme skapas för fotgängare och cyklister och i framtiden blir Slussen en ännu större knutpunkt för pendlare när den planerade bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan.

Många pendlar till sina jobb

Utbyggd tunnelbana stärker möjligheterna i en stad där många pendlar. Av Södermalms invånare är 74 000 förvärvsarbetande.

Trefjärdedelar (54 000) av dessa pendlar ut från Södermalm för arbete samtidigt som 84 000 personer pendlar in till Södermalm från andra områden. Detta stärker bilden av ett stadsdelsområde med livaktigt och varierat näringsliv och stort behov av arbetskraft.

Uppdaterad