Cyklister väntar vid övergångsställe.

Befolkning och bostäder på Södermalm

Bostadsbyggandet på Södermalm var mycket stort i början av 2000-talet, särskilt i Hammarby Sjöstad.

Befolkningstätheten i stadsdelsområdet är idag hög, men framöver planeras färre byggprojekt.

Stadsdelsområdet har en högre andel äldre befolkning över 80 år och en högre ökning av denna grupp jämfört med staden som helhet. Södermalm är det enda stadsdelsområdet där befolkningen förväntas minska de närmaste åren, men stadsdelsområdet kommer även fortsatt att vara ett av de folkrikaste och tätaste i staden.

  • 130 000 invånare år 2023
  • 125 000 invånare år 2032
  • 117 000 invånare år 2045

2 000 nya bostäder till år 2032

Inom de närmsta 10 åren förväntas över 2 000 nya bostäder att byggas på Södermalm, bland annat i det gamla industriområdet Persikan i den östra delen.

Vidare förväntas ytterligare 750 bostäder färdigställas till år 2045, vilket är en total ökning om nästan 3 000 bostäder från år 2022. Merparten av alla nya bostäder ska byggas i området Södra Sofia.

Antal planerade nya bostäder åren 2023–2032

Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Södermalm mellan år 2023–2032.

Skolor stärker områden och näringsliv

Skolorna har en stor betydelse och sammankoppling med demografi och näringsliv i ett område. På Södermalm finns förhållandevis många skolor – över 100 förskolor och ett trettiotal grundskolor. Det som utmärker Södermalm är de 20 gymnasieskolor som ligger i stadsdelsområdet.

De utgör hela 20 procent av Stockholms stads totala antal gymnasieskolor och inkluderar till exempel Fryshuset gymnasium och Södra Latins gymnasium som är bland de största i staden. Det finns även yrkesförberedande gymnasieskolor såsom Internationella hotell- och restaurangskolan och Kungliga svenska balettskolan.

Uppdaterad