Ett snötäckt torg utanför Hökarängens centrum  som har fotograferats på kvällen.

Tryggare företagande i Farsta

Farsta stadsdelsförvaltning har en lång tradition av samverkan med näringsliv, civilsamhälle och invånare för att skapa en trygg och attraktiv stadsdel.

Den senaste trygghetsmätningen visar att de allra flesta Farstabor upplever sin stadsdel som trygg.

Farsta Trygghetsforum fick stadens trygghetspris 2023 för sin innovativa utveckling av samverkan. Genom ett digitalt kartverktyg kan en gemensam lägesbild skapas och ligga till grund för trygghetsskapande åtgärder. Platssamverkan i Hökarängen och i verksamhetsområdet Larsboda är andra exempel på hur boende och verksamma kan påverka utvecklingen.

Dra nytta av stadsdelsförvaltningen

Odla din kontakt med stadsdelsförvaltningen. Farsta stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen har en lokal samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Farsta-Vantör. Tillsammans arbetar vi för att förebygga brottslighet och öka tryggheten för både invånare och företag inom stadsdelen.

Uppdaterad