Kommunikationer i Farsta

Med utbyggd kollektivtrafik blir Farsta centrum en ännu starkare knutpunkt i Söderort.

Utbyggnaden innebär många fördelar:

  • Utbyggnaden av tunnelbanan möjliggör ökad turtäthet till och från Farsta strand.
  • När gröna linjens Hagsätragren byter färg och blir blå, kan turtätheten på linje 18 öka och det blir mer plats på tågen i hela Söderort.
  • Pendeltåget till och från Nynäshamn stannar i Farsta strand och binder ihop området med Stockholm City och närliggande kommuner.

Trafikstart för den utbyggda kollektivtrafiken är planerad till år 2030.

Tunnelbaneutbyggnaden blir ett nav för tillväxt

I och med överenskommelsen om utbyggd tunnelbana har staden förbundit sig att bygga 40 000 bostäder i närområdet – från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck. Det finns också goda förutsättningar för mer service och kultur i stadsdelsområdet, särskilt i Farsta centrum.

Farsta är en av Stockholms viktigaste knutpunkter

I stadsdelen ligger en av de viktigaste knutpunkterna för södra Stockholm:

  • Här finns viktig kollektivtrafik med både tunnelbana, pendeltåg, bussar och framtida tvärförbindelser.
  • Farsta ligger i direkt närhet till Nynäsvägen V 73 som är ett riksintresse för kommunikation med särskild betydelse för regional eller interregional trafik.

Många pendlar till sitt jobb

Satsningar på infrastrukturen stärker möjligheterna till pendling i ett område där många reser till och från sina jobb. Cirka 4 100 personer bor och arbetar i Farsta, medan 27 000 pendlar ut och 9 900 pendlar in för sitt arbete.

Uppdaterad