Hökarängens centrum med färgglada vimplar som hänger mellan husen.
Foto: Lennart Johansson

Näringsliv i Farsta

Farsta är ett framtidsområde som Stockholms stad satsar extra på, stora planeringsresurser och investeringar riktas hit.

I Farsta är 14 000 personer sysselsatta på 2 300 arbetsplatser. Tre områden är extra betydelsefulla som arbetsplatser: Farsta Centrum, Larsboda och handelsområdet Sköndal.

Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad:

 • Centrala Farsta tillförs nya stadskvaliteter. Komplettering utmed huvudgatorna innebär en mer levande stadsmiljö och ett positivt nyttjande av det goda serviceutbudet och det kollektivtrafiknära läget.
 • Telestaden blir en levande stadsdel med blandat innehåll. Televerkets gamla område omvandlas till en levande stadsmiljö med cirka 2 000 bostäder, företag och service. Redan idag finns flera verksamheter i området, bland annat äldreboendet Attendo Mårbackagatan samt Polismyndigheten.
 • Farstavägen och Magelungsvägen utvecklas till urbana stråk med ny bebyggelse och bättre kopplingar mellan olika stadsdelar.
 • Lingvägen mellan Gubbängen och Hökarängen omvandlas till urbant stråk och kompletteras med ny bebyggelse för boende och olika verksamheter.

2 300 arbetsplatser i ett levande näringsliv

Näringslivet i Farsta är omfattande med en bra mix av stora och små företag. Nära 40 procent av alla existerande branscher finns representerade i området.

Tre profilnäringar med god tillväxt:

 • fastighetsverksamhet
 • tillverkning
 • vård och omsorg.

Stora arbetsplatser inom privat sektor

De största arbetsplatserna inom privat sektor med mer än 250 anställda:

• Stil Assistans AB
• Stiftelsen Stora Sköndal
• Isko AB
• Keolis Sverige AB
• Mathem AB.

Många anställda inom offentlig sektor

1 400 personer är anställda i stadsdelsförvaltningen. Dessutom har Socialförvaltningen med cirka 1000 anställda kontor i Farsta centrum. I Farsta finns även Polismyndigheten.

Områden med etableringspotential

 • Larsboda blir ett företagsområdet med fokus på livsmedel, handel och bygg har potential för fler etableringar och anställda.
 • Stora Sköndal blir en blandstad och här planeras det för 4 500 nya bostäder, nya verksamheter med ytterligare cirka 1 500 arbetsplatser och service.

Flera lokala centrum

Farsta stadsdelsområde består av många levande, lokala centrum.

 • Farsta centrum är en viktig knutpunkt med goda kommunikationer, ett välfungerande köpcentrum och en torghandel som är igång året runt. Här finns många viktiga servicefunktioner som ungdomsgård, kulturskola och träningslokaler.
 • Hökarängen centrum är ett lokalt centrum som rustats upp där torgets 50-talskaraktär värnades och nya neonskyltar i 50-talsstil sattes upp.
 • Gubbängen har ett trivsamt torg med bland annat bibliotek och diverse närservice.
 • Närservice finns även vid Stieg Trenters torg i Farsta Strand.
 • Ett stenkast från Sköndal centrum växer ett nytt handelsområde fram med nya affärshus med en byggarea om cirka 7 000 kvadratmeter.

Stadsdelsområdet i ständig förändring

Här är några saker som är på gång den närmaste framtiden:

 • Telestaden utvecklas till blandstad med en levande karaktär där det finns förskolor, kulturliv och handel.
 • Stora Sköndal utvecklas med bostäder, utbyggd vård- och omsorgsverksamhet, ett utbyggt campus med gymnasium och högskola samt en idrottshall för personer med funktionsvariation.
 • Behoven av äldreomsorg ökar de kommande åren med en åldrande befolkning.

Uppdaterad