Färgglada hus längs en bilväg.
Foto: Lennart Johansson

Befolkning och bostäder i Farsta

Den kommande utbyggnaden av tunnelbanan ger Farsta goda möjligheter för att skapa fler bostäder och arbetsplatser.

Fran till år 2045 planeras 14 000 bostäder byggas. Här finns ett attraktivt boende för de som vill ha tillgång till kultur-, idrotts- och hälsosamma aktiviteter.

Prognosen tyder på en stark befolkningstillväxt till år 2045. Befolkningsökningen beräknas bli på 22 600 personer, eller 37 procent, vilket är den tredje snabbaste utvecklingstakten i staden.

  • 62 000 invånare 2023
  • 67 100 invånare 2030
  • 84 400 invånare 2045

Antal planerade nya bostäder åren 2023–2032

Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Farsta mellan år 2023–2032.

Stadsdelarna Larsboda och Sköndal ökar mest fram till 2032.

Detta i samband med att Telestaden i Larsboda omvandlas till en modern stadsdel och markägaren Stiftelsen Stora Sköndal utvecklar sitt område i Sköndal.

Drygt 1 700 nya bostäder planeras i Larsboda som växer mest fram till 2032. Bland annat vid Karlsviks strand söder om Hökarängsbadet och i bostadsområdet Klockelund mellan Perstorpsvägen och Drevviken.

Stora Sköndal blir en blandstad

I Stora Sköndal planeras det för att bygga en tät och grön stadsdel med fokus på social och ekologisk hållbarhet. Här pågår stora stadsutvecklingsprojekt med planer för 4 500 nya bostäder, nya verksamheter med ytterligare cirka 1 500 arbetsplatser och service fram till år 2045.

Skolor stärker områden och näringsliv

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar och det finns cirka 75 förskolor och ett 20-tal grundskolor i Farsta, bland annat Farsta grundskola med Adolf Fredriks musikklasser.

I Farsta finns flera möjligheter att vidareutbilda sig mot ett yrke, bland annat genom Yrkesakademin i Farsta med yrkesutbildningar samt komvux med inriktning mot mekaniker eller byggteknik.

Jobbtorg Farsta arbetar aktivt tillsammans med Stockholms arbetsgivare och näringsliv för att matcha arbetssökande med arbetsplatser.

Uppdaterad