Människor som promenerar över torget och två människor som spelar ett bordsfotbollsspel på torget. På torget finns det planteringar, sittplatser under parasoll och träd. Foto.

Tryggare företagande i Bromma

Brommas stadsdelsförvaltning har en lång tradition av samverkan med näringsliv och invånare för att skapa en trygg och attraktiv stadsdel.

Den senaste trygghetsmätningen visade på att de allra flesta Brommabor upplever sin stadsdel som en trygg, och dessutom allt tryggare plats.

Platssamverkan kring Brommaplan och Blackeberg är exempel på hur boende och verksamma kan påverka utvecklingen. Fastighetsägare, kommunen och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. Trygghetsarbetet vilar på de två benen social och situationell prevention.

Dra nytta av stadsdelsförvaltningen

Odla din kontakt med stadsdelsförvaltningen och påverka ditt närområde. Det som är bra för ert företag är ofta bra för staden. Det finns en stor erfarenhet och bred kompetens när det gäller samverkan och dialoger för att bland annat stärka tryggheten för invånare och företag.

Uppdaterad