Fotbollsmatch mellan två lag på en fotbollsplan. Runt fotbollsplanen finns det skog och omkringliggande hus. Foto.

Natur och nöje i Bromma

I Bromma finns det natur, idrottsanläggningar och möjlighet till rekreation fördelade över alla delar av området.

I stadsdelen Bällsta ligger Solvalla som är Sveriges nationalarena för travsport. Hundraårsjubileet närmar sig då invigningen var redan 31 juli 1927. Publikkapaciteten ligger på hela 35 000 och som årets höjdpunkt arrangeras Elitloppet, ett av världens största travlopp. På Solvalla finns även plats för andra typer av arrangemang som mässor och konferenser.

Grönska och rekreation i Bromma

  • Kyrksjölötens naturreservat ligger mitt i Norra Ängbys villaträdgårdar och ger lättillgängliga naturupplevelser.
  • Judarskogens naturreservat är Stockholms första naturreservat. Det bildades år 1995 och det har omväxlande natur med sjön Judarn centralt belägen.
  • Grimsta naturreservat erbjuder kuperade barrskogar, örtrika blandskogspartier och ädellövsdungar.
  • Koloniområden är ett vanligt förekommande i Bromma. I stadsdelen finns det inte mindre än 16 stycken olika koloniområden.

Kultur och lek attraherar

Området har flera lokala evenemangsplatser som till exempel Stora Mossens idrottsplats och Åkeshovs sim- och idrottshall. Nockeby torg förvandlas till såväl sommar- som vinterplats när torget smyckas med säsongens blommor, urnor, bekväma sittmöbler samt konst.

Stadsdelen har ett tiotal bollplaner, 76 lekplatser, Solviksängens skateboardpark, skateramp i Björklunds hage samt Johannesfreds pumptrack för cykel, inlines, sparkcykel eller skateboard. Därutöver finns goda badmöjligheter, i form av Beckombergas och Åkeshovs simhallar samt tre strandbad och sju plaskdammar.

Uppdaterad