Befolkning och bostäder i Bromma

Bromma förväntas ha en stadigt ökande befolkning fram till 2045. Här kommer man bygga nästan 16 000 nya bostäder fram till 2045.

Bromma flygplats förväntas att avvecklas efter år 2038. När flygplatsen avvecklats kommer en yta stor som halva Östermalm bli tillgänglig. Denna yta kommer att möjliggöra byggandet av en helt ny stadsdel med stor potential för stadsutveckling. 20 000–50 000 bostäder kan byggas på platsen vilket skulle innebära det största stadsutvecklingsprojektet sedan Vällingby och Farsta.

Jämn bostads- och befolkningsutveckling fram till 2045

Under de närmaste tio åren koncentreras bostadsbyggandet särskilt till Mariehäll och Riksby i norr. Störst befolkningsökning sker i stadsdelarna Mariehäll, Ulvsunda, Blackeberg, Riksby och Alvik. Det årliga byggandet ligger på en ganska stabil nivå fram till 2045 vilket även ger en jämn folkökning. Ett stort fokus ligger på byggandet av hyresrätter för att få en större blandning av bostäder.

Antalet invånare i Bromma ökar med drygt 23 000, till 106 000 boende år 2045:

  • 82 000 invånare 2022
  • 88 000 invånare 2030
  • 106 000 invånare 2045

Antal planerade nya bostäder åren 2023–2032

Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Bromma mellan år 2023–2032.

Skolor stärker områden

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar. Det finns drygt 100 förskolor, ett 30–tal grundskolor och två större teoretiska gymnasier i Bromma, Blackeberg gymnasium och Bromma gymnasium. I Bromma finns det även flera yrkesförberedande gymnasieskolor, såsom Bergstrands utbildningar och Stockholms praktiska gymnasium. Dessutom ligger Kristofferskolan som är landets största och äldsta waldorfskola i stadsdelen.

Uppdaterad