Torg på Brommaplan. Människor som promenerar över torget. Tunnelbana som kör på tunnelbanespår som löper ovanför torget. På torget finns det planterade träd, planteringar, affärer och fik. Foto.

Näringsliv i Bromma

I Bromma finns 31 000 personer sysselsatta på 4 900 arbetsplatser.

Det finns stora möjligheter att binda samman Brommas delområden med varandra och med närliggande Sundbyberg. Särskilt stor potential för utveckling uppstår när Bromma flygplats avvecklas efter 2038.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter. Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad:

 • I norra delen av Riksby och kring Brommaplan finns stora möjligheter för bostäder, verksamheter och service. I Riksby satsas det särskilt på kontorslokaler i ett första steg.
 • Stadsutveckling längs med Bällstaån gör att Bällsta, Mariehäll och Ulvsunda kopplas närmare varandra och med Sundbyberg.
 • Utveckling av lokal och regional lokaltrafik i Alvik möjliggör tillväxt. Alvik ligger strategiskt nära innerstaden, är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och har stor potential med möjliga stråk för handel, service och kultur längs med Gustavslundsvägen.
 • Spångavägen och Blackebergsvägen i Beckomberga och Blackeberg kan utvecklas till urbana stråk med blandad bebyggelse och stärker kopplingen till Södra Ängby. När kraftledningen försvinner öppnas möjligheter för kompletterande bebyggelse.
 • Områdena kring Bergslagsvägen, Drottningholmsvägen och Ulvsundaleden kan utvecklas till urbana stråk där fler kopplingar över gatorna blir viktiga för att överbrygga barriäreffekter.
 • Avvecklingen av Bromma flygplatsområde efter 2038 skapar en gigantisk potential för stadsutveckling.

4 900 arbetsplatser i ett näringsliv som kan utvecklas

Näringslivet i Bromma har en förhållandevis stor branschbredd med 53 procent av alla existerande branscher representerade i området.

Tre profilnäringar med god tillväxt

 • Handel samt bilverkstäder
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster, stödtjänster
 • Vatten, avlopp, avfall, sanering

Arbetsplatser med mer än 250 anställda

 • MIAB AB
 • Riddermark Bil AB
 • Eltel Networks Infranet AB

Många anställda i stadens förvaltningar

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare i Bromma med cirka 1 700 personer anställda på stadsdelsförvaltningen.

Företags- och handelsområden i Bromma

Alvik och Ulvsunda industriområde är de viktigaste företagsområdena i Bromma. I Alvik ligger fokus på ICT och handel och i Ulvsunda industriområde på handel, ICT och bygg. Bromma Blocks köpcentrum har etablerats i de kulturhistoriska flyghangarerna i Bromma. Här har Tvärbanan en station i direkt anslutning till köpcentret.

Arenor

Solvalla är Sveriges nationalarena för travsport och erbjuder även möjligheter för andra typer av evenemang.

Flera starka centrum

Bromma består av flera levande lokala centrum, däribland Alviks torg, Brommaplan och Nockeby torg. I Alvik och Ulvsunda industriområde finns flest arbetstillfällen.

Stadsdelsområde i ständig förändring

Här är några saker som är på gång den närmaste framtiden:

 • Pågående planarbete för Alviks strand där det planeras för 900 bostäder, förskolor, lokaler och utvecklad strandpark.
 • Planering sker för utveckling intill Bromma Blocks. Förslaget omfattar cirka 50 000 kvadratmeter för kontor, handel, hotell, parkering, vård, utbildning och centrumverksamhet.
 • Flera pågående planarbeten med att utveckla Bällsta hamn till blandad stadsbebyggelse med bostäder, skolor, nya parker och torg samt ytor för idrott, kultur, handel, kontor och lokaler.
 • Detaljplan för Solvallaområdet håller på att arbetas fram, som syftar till att studera möjligheten att utveckla ny stadsbebyggelse för bostäder och verksamheter i kombination med en utvecklad attraktiv entréfunktion till Solvalla arena. Planerna bedöms kunna omfatta cirka 3500 bostäder och 10000 kvadratmeter skolor.
 • I Riksby planeras för cirka 1200 bostäder och kontor, i en första etapp av stadsutveckling.

Uppdaterad