Energi- och klimatrådgivning

Vet du vad energin används till på ditt företag och hur stora energikostnaderna är? Vi hjälper dig med tips och råd för att hitta kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi.

Energi- och klimatrådgivningens företagsinformation vänder sig till föreningar och företag i Stockholm med färre än 250 anställda.

Via vår webbsida hittar du samlade råd och tips om:

  • Uppvärmning och ventilation
  • Fastighetsel och belysning
  • Solenergi
  • Transporter
  • Bidrag och stöd

Boka ett besök för energirådgivning

Är du en bostadsrättsförening, mindre fastighetsägare eller företag med färre än 250 anställda? Då erbjuder vi ett kostnadsfritt och opartiskt energirådgivningsbesök.

Tillsammans går vi igenom företagets energianvändning och ger förslag på vilka åtgärder som är lönsamma. 

Mejla oss för att boka in ett besök! Besöket beräknas ta ungefär en timme. Kontakta Stockholms lokala energi- och klimatrådgivare och få mer information:

energiradgivning@stockholm.se

Aktuella stöd och bidrag

Sverige har satt upp mål för att minska energianvändningen i bostäder och lokaler. För att skynda på energieffektiviseringen ger staten stöd för vissa åtgärder som ligger i linje med detta.

Exempel på stöd som företag kan söka är de statliga stöden till laddstationer och solceller.

Kontakta oss för att få veta mer om aktuella stöd och bidrag.

Om Energi- och klimatrådgivningen i Stockholm

Energi- och klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från din kommun. Vi hjälper dig med tips och råd om hur du kan minska din energianvändning och miljöpåverkan. Vi som svarar på dina frågor är utbildade energi- och klimatrådgivare.

I Stockholmsområdet är energi- och klimatrådgivningen samordnad av Energikontoret Storstockholm och i huvudsak finansierad av Energimyndigheten. 26 kommuner samarbetar för att effektivisera rådgivningen. 

Uppdaterad