Guide

Så tar du emot en feriearbetare

Anmäl intresse

Om din verksamhet kan ta emot en eller flera ungdomar gör du en viktig insats för våra unga medborgare. Alla arbetstillfällen bidrar till att fler ungdomar får testa på att arbeta och möjliggör en ingångsport inför framtida yrkesliv.

Målsättningen är att alla arbetstillfällen ska vara registrerade så snart som möjligt efter ungdomarnas sista ansökningsdag för respektive lov.

Vill du ta emot en feriearbetande ungdom?

Alla arbetstillfällen ska anmälas via stadens e-tjänst. För att du ska kunna anmäla ett arbetstillfälle måste du vara registrerad i e-tjänsten. Det innebär att du måste kontakta feriejobbshandläggaren i din stadsdel och lämna dina personuppgifter för att få behörighet i systemet.

Du som arbetar på en fackförvaltning eller ett bolag är välkommen att kontakta arbetsmarknadsförvaltningen via mejl.

E-post: feriejobb.amf@stockholm.se

Planera arbetsuppgifterna

Med en ferieungdom i verksamheten kan ni få viss avlastning. En ferieungdom ska inte ersätta ordinarie personal men kan vara ett bra komplement. Fundera på om det finns arbetsuppgifter under året som kan utföras under sommaren, på höstlovet eller jullovet. Som inspiration har vi samlat bra idéer på arbetsuppgifter från tidiage år.

Registrera arbetstillfällen

När du har fått din behörighet registrerar du dina arbetstillfällen i e-tjänsten för feriejobb. Där kommer du också sköta tidrapporteringen för ungdomarna under arbetsperioden.

Handläggning av arbetstillfällen

Stockholms stad arbetar gemensamt att för att uppnå alla förvaltningars anställningsmål. Som utgångspunkt handläggs arbetstillfällen hos den hemma hörande förvaltningen men arbetstillfällen kan tilldelas andra stadsdelar med högre anställningsmål.

Staden arbetar också för att möjliggöra att fler ungdomar får jobba utanför sin stadsdel och utifrån det finns ett utbyte mellan stadsdelarna och fackförvaltningarna. Var dina arbetstillfällen handläggs ser du när du loggar in via e-tjänsten för arbetsplatser.

Alla fackförvaltningars arbetstillfällen är inledningsvis registrerade hos arbetsmarknadsförvaltningen. De i sin tur fördelar ut arbetstillfällena till stadsdelarna utifrån uppdrag och anställningsmål.

Matchning och anställning

Efter sista ansökningsdagen för ungdomarna så påbörjas handläggningen av ungdomarnas ansökning och anmälda arbetsplatser.

Feriejobbshandläggaren läser ungdomarnas ansökningar och matchar utifrån arbetsplatsernas arbetsbeskrivningar och önskemål.

Lottning och matchning

Tilldelningen av feriejobben utgår från ett rättvisesystem för att möjligheten att bli erbjuden ett feriejobb via kommunen ska bli så rättvis som möjligt. Feriehandläggaren försöker alltid göra så bra matchningar mellan ungdomar och arbetstillfällen som möjligt, men finns inte de arbete ungdomen önskat blir den erbjuden ett annat arbete.

Anställningsmöte

När en ungdom blivit matchad med en arbetsplats erbjuds ungdomen arbete och bjuds in till ett anställningsmöte. På anställningsmötet träffar ungdomen feriejobbshandläggaren och skriver anställningsavtal.

Ungdomar som är minderåriga måste ha samtycke från sin vårdnadshavare för anställningen samt att ungdomar som anställs till arbete med barn måste visa upp utdrag från belastningsregistret. På anställningsmötet får ungdomarna kontaktuppgifter till arbetsplatsen.

Ibland dyker inte ungdomarna upp på anställningsmötena eller tackar nej till erbjudandet, dessa arbetstillfällen matchas om och erbjuds till nästa sökande.

Under året anställer Stockholms stad cirka 9 000 ungdomar vilket innebär att detta är ett stort och tidskrävande arbete vilket medför att anställningsprocessen ibland kan dra ut på tiden.

När en ungdom blivit anställd till en arbetsplats får anmäld kontaktpersonen på arbetsplatsen veta detta. Om det är flera ungdomar på en arbetsplats kan feriejobbshandläggaren vänta att återkoppla tills alla är anställda. Du som arbetsplats kan följa arbetet och själv hitta information om pågående anställningar via e-tjänsten.

Ta kontakt med din feriearbetare

Ungdomen uppmanas att i god tid att kontakta sin arbetsplats inför sin arbetsperiod. Du som handledare får också gärna initiera första kontakten.

Tips på praktisk information som du kan ge feriearbetaren:

  • Hälsa välkommen till arbetsplatsen
  • Berätta när ungdomen ska vara där första dagen samt berätta vilka arbetstider ungdomen ska ha under arbetsperioden
  • Berätta var ni ska träffas första dagen
  • Berätta hur er arbetsplats gör med lunchen
  • Berätta hur ungdomen ska klä sig om arbetsplatsen har särskilda bestämmelser kring detta, exempelvis inom äldreomsorgen

Arbetsmiljö

De allra flesta av ungdomarna som feriearbetar är minderåriga och omfattas därmed av särskilda regler i arbetslivet.

Minderåriga och arbetsmiljö