Rollen som handledare och utbildning

Din roll som handledare är viktig och betydelsefull. Vi erbjuder handledarutbildning till dig som tar emot feriearbetare.

Handledarutbildning

Staden erbjuder utbildning till dig som ska handleda ferieungdomar. Utbildningen riktar sig till dig som är anställd i Stockholms stad eller hos någon av stadens samarbetspartners.

Utbildningen är en halv dag och är kostnadsfri. Den kommer ge dig fler verktyg att använda i din handledning. Utbildningen ger en introduktion till arbetsmetoder som fokuserar på ungdomens första möte med arbetsmarknaden.

Programinnehåll:

  • Introduktion till feriejobben i Stockholms stad
  • Förhållningssätt och bemötande
  • Samtalsmetodik 

Utbildningen genomförs av kursledare från verksamheten Ung i centrum, som är en del av arbetsmarknadsförvaltningen.

Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri

Anmälan till handledarutbildning

Om du inte har möjlighet att delta vid något av utbildningstillfällena har du möjlighet att ta del av Ung i centrums digitala handledarutbildning.

Digital handledarutbildning 

Din roll som handledare

Handledarutbildningen riktar sig till dig som är anställd i Stockholms stad eller hos någon av stadens samarbetspartners. Att vara handledare är ett viktigt uppdrag. Din roll som handledare är att ge ungdomen en meningsfull erfarenhet genom att lära, inspirera och engagera under deras arbetsdagar. Att vara handledare innebär att du ska

  • förbereda arbetsperioden genom att göra en arbetsplan för ungdomen
  • hålla en introduktion på ungdomens första arbetsdag
  • löpande tilldela arbetsuppgifter
  • leda under arbetets gång
  • ge feedback och goda råd på vägen
  • fylla i ungdomens digitala tidrapport
  • skriva arbetsintyg.

Som handledare ska du ge ungdomen arbetsuppgifter och följa upp dess arbete. Du ska finnas tillgänglig under hela ungdomens arbetstid. Detta innebär inte att du alltid måste stå vid ungdomens sida, men ungdomen måste alltid veta vart du finns för att kunna fråga om hjälp eller fråga om nya arbetsuppgifter.

Ibland kan det vara flera handledare på en arbetsplats. Tänk på att tydligt berätta för ungdomen vem som för dagen är den ansvariga och vem ungdomen ska prata med i olika frågor.

Om ni på arbetsplatsen är osäkra vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för feriearbetarna kan ni kontakta feriejobbshandläggaren och bolla dessa. Ni kan även stämma av med ert fackförbund vad som är ok arbetsuppgifter för er ferieungdom.

Kontakt

Utbildningsledare är verksamheten Ung i centrum som är en del av arbetsmarknadsförvaltningen.

Har du frågor om handledarutbildningen – kontakta Ung i centrum på ungicentrum@stockholm.se

Har du frågor om din roll som handledare, kontakta i första hand feriejobbshandläggaren på din stadsdel.

Uppdaterad