Efter avslutad feriejobbsperiod

Vad som händer efter en avslutad arbetsperiod.

Efter att en ungdom arbetat klart ska ungdomens arbetstimmar skickas in via e-tjänsten. Från att du som chef eller handledare skickat in ungdomens arbetstimmar tar det cirka en månad innan ungdomens lön betalas ut.

Om du har någon feedback, ris eller ros, kan du efter arbetsperioden kontakta feriejobbshandläggaren som handlagt dina arbetstillfällen och återkoppla hur det har gått.

Arbetsmarknadsförvaltningen skickar efter varje avslutad lovperiod ut en enkät till alla arbetsplatser i staden för att också samla in återkoppling hur feriejobben fungerat.

Registrera arbetstillfälle

Du registrerar arbetstillfälle i e-tjänsten för feriejobb. 

Manual för E-tjänst – Registrera feriejobb (pdf)

Manual för E-tjänst - Tidrapport 2024 (pdf)

Uppdaterad