Cyklister som cyklar på cykelbanan och bilar som kör på bilvägen, Nynäsvägen. Foto.

Kommunikationer i Enskede-Årsta-Vantör

Den utbyggda blå tunnelbanelinjen och den nya gula tunnelbanelinjen blir nav för tillväxt i området.

Blå linje krymper avstånden

Den utbyggda blå tunnelbanelinjen innebär att Hagsätragrenen får högre kapacitet när den går från att vara grön till att vara blå. Det krymper avstånden till innerstaden och Nacka. Fler positiva effekter är:

  • Mer plats på tågen i hela Söderort när Hagsätragrenen blir blå.
  • Fem minuter kortare restid från Hagsätra till T-centralen med trafikstart år 2030.
  • Enklare att resa i södra delarna av Stockholm.

Nya tunnelbanestationer gynnar tillväxt

Nya tunnelbanestationer blir nav för tillväxt. Söder om Gullmarsplan byggs den nya stationen Slakthusområdet 40 meter under markytan. Stationen får två uppgångar och ersätter dagens stationer vid Globen och Enskede gård. Det ger förutsättningar för nya bostäder och tillväxt i området.

I nästa etapp av tunnelbaneutbyggnaden skapas en helt ny linje (gul) mellan Älvsjö och Fridhemsplan, med stationerna Årstaberg, Årstafältet och Östberga. Utbyggnaden blir ett nav för stadsutveckling med 20 000 nya bostäder och stärkt köpkraft i hela stadsdelen.

Två av Stockholms viktigaste knutpunkter

I stadsdelen ligger två av de viktigaste knutpunkterna för södra Stockholm.

  • Gullmarsplan blir med utbyggnaden av den blå tunnelbanelinjen en ännu starkare knutpunkt för tunnelbana, tvärbana och buss.
  • Årstaberg blir med den nya gula linjen knutpunkt för tunnelbana, pendeltåg och tvärbana.

Många pendlar till sina jobb

Utbyggd tunnelbana stärker möjligheterna i en förort där många pendlar. Cirka
9 000 personer både bor och arbetar i stadsdelen, medan 48 000 pendlar ut och 33 000 pendlar in för att arbeta i Enskede-Årsta-Vantör. Det stärker bilden av ett stadsdelsområde med levande och varierat näringsliv och behov av arbetskraft.

Uppdaterad