Två barn som promenerar mellan lägenhetshusen i Enskededalen. Foto.

Befolkning och bostäder i Enskede-Årsta-Vantör

Enskede-Årsta-Vantör växer mest i Stockholm. Här byggs mer än 20 000 nya bostäder fram till 2045, vilket märks speciellt där Årstafältet växer ihop med Östberga.

Mer än 3000 bostäder i Hagsätra-Rågsved

I Hagsätra-Rågsved planeras 3 000 – 3 500 nya bostäder i ett utpekat område där extra satsningar kommer att göras på nya mötesplatser, fler aktiviteter och nya arbetsplatser.

Stadsdelarna närmar sig varandra

Nya bostäder och nya offentliga funktioner som skolor stärker bandet mellan Östberga och Årsta. Även det viktiga bandet mellan Bandhagen, Högdalen och Rågsved samt det från Hagsätra till Älvsjö stärks.

Antalet invånare i Enskede-Årsta-Vantör ökar med mer än 35 000, till närmare 140 000 boende år 2045:

  • 104 000 invånare 2022
  • 113 000 invånare 2030
  • 139 000 invånare 2045
Stapeldiagram över antal planerade nya bostäder i Enskede-Årsta-Vantör mellan år 2023–2032.

Skolor stärker områden och näringsliv

Skolorna är viktiga för att knyta samman olika stadsdelar och det finns cirka 90 förskolor och ett 20–tal grundskolor i Enskede-Årsta-Vantör. Värmdögymnasiet och nya Betty Petterssons gymnasium är större teoretiska gymnasier i stadsdelsområdet. Det finns även planer på en ny gymnasieskola i Slakthusområdet. Yrkesförberedande gymnasieskolor med anknytning till det lokala näringslivet finns i form av Hotell och restaurangskolan och Drottning Blankas gymnasieskola.

Uppdaterad