Tele2 arena upplyst under kvällstid. Foto.

Näringsliv i Enskede-Årsta-Vantör

I Enskede-Årsta-Vantör finns 41 000 personer sysselsatta på 5 400 arbetsplatser. Söderstaden växer kraftigt och knyter ihop förorten och innerstaden.

Tre områden är extra betydelsefulla som renodlade företagsområden: Årsta partihallar inom logistik och livsmedel, Årsta park inom bygg och Högdalen inom renhållning och miljöteknik.

Urban utveckling ger nya affärsmöjligheter

Stadsutvecklingen knyter ihop olika områden till en tätare stad och särskilt viktigt är följande:

 • Söderstaden och Årstafältet-Östberga blir urbana stadsdelar med bostäder, handel och arbetsplatser, med ett rikt utbud av mat, kultur och upplevelser. Gullmarsplan-Nynäsvägen blir en länk till innerstaden.
 • Hagsätra-Rågsved får 3 000–3 500 nya bostäder, mer service och knyts starkare till Älvsjö och Huddinge. Kopplingen mellan Hagsätra-Rågsved och Högdalen-Örby stärks genom en gång- och cykelbro.
 • Örbyleden omvandlas till urbant stråk och kompletteras med ny bebyggelse för boende och olika verksamheter.
 • Enskede-Årsta-Vantör beräknas ha den största befolkningstillväxten i Stockholms stad fram till år 2030.

Över 5000 arbetsplatser i ett livaktigt näringsliv

Näringslivet i Enskede-Årsta-Vantör är omfattande med stor branschbredd. 52 procent av alla existerande branscher finns representerade i området.

6 profilnäringar med god tillväxt

 • Bygg
 • Vatten/avlopp/avfall/sanering
 • Fastigheter
 • Uthyrning/fastighetsservice
 • Utbildning
 • Offentlig förvaltning

Arbetsplatser med mer än 500 anställda

 • WSP AB
 • Postnord AB
 • HI3G ACESS AB
 • Jobandtalent Logistics Sweden AB
 • Securitas AB
 • Uniflex Sverige AB

Många anställda i stadens förvaltningar

Stockholms stads verksamheter är en viktig arbetsgivare, över 5 000 personer är anställda i stadens förvaltningar och bolag med arbetsplats i Enskede-Årsta-Vantör, varav cirka 1 900 i slakthusområdet. I Slakthusområdet finns förutom stadsdelsförvaltningen även:

 • arbetsmarknadsförvaltningen
 • SISAB
 • idrottsförvaltningen
 • kyrkogårdsförvaltningen.

Vård och omsorg är en betydande bransch med ett stort utbud av vårdmottagningar, till exempel vid Globenområdet med Dalens sjukhus och Högdalens läkarhus. Enskede-Årsta-Vantör har även en hög andel vård- och omsorgsboenden i förhållande till sin folkmängd.

Företagsområden får fler arbetsplatser

Tre renodlade företagsområden där även störande verksamheter ges förutsättningar att verka långsiktigt, det vill säga verksamheter som kan påverka omgivningen genom exempelvis buller, lukt eller andra typer av störningar:

 • Årsta partihallar – 1 600 anställda med fokus på livsmedel, trädgård och partihandel.
 • Årsta Park – 3 600 anställda med fokus på bygg, fordon och logistik.
 • Högdalen – 1 700 anställda med fokus på energi, cleantech, renhållning och fordon.

Söderstaden

Söderstaden består av Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Här skapas en spännande och tillgänglig destination som växer ihop med Södermalm. Slakthusområdets kreativa karaktär vidareutvecklas till ett kluster av nattklubbar, musikscener och matupplevelser.

Arenor

Avicii Arena och Tele2 Arena utgör ett konkurrenskraftigt arenabestånd för alla typer av inomhus- och utomhusevenemang inom musik, idrott och kultur.

Flera starka centrum

Enskede-Årsta-Vantör består av många levande lokala centrum. Söderstaden med Slakthusområdet sticker ut med flest arbetstillfällen.

Stadsdelsområde i ständig förändring

Här är några saker som är på gång den närmaste framtiden:

 • Söderstaden utvecklas som mötesplats för mat, kultur och upplevelser.
 • Rågsveds kulturliv utvecklas med kulturplats i Snösätra.
 • Stadsdelsförvaltningen utreder flytt av förvaltningshus till Rågsved.
 • Stockholms konstnärliga högskola (SKH) planerar att flytta sin verksamhet till Slakthusområdet.
 • Behoven av äldreomsorg ökar kommande år med en åldrande befolkning. Nya vård- och omsorgsboenden byggs i Högdalen, Årsta och Slakthusområdet.
 • Verklighetslabbet bildar ett innovationscenter tillsammans med Kliniskt träningscentrum. Labbet är en unik testverksamhet där staden och forskare arbetar tillsammans för att utveckla äldreomsorgen.

Uppdaterad