Stockholm Scaleup Program

Vill du utveckla ditt företag? I samarbete med aktörer på Stockholms startupscen erbjuder vi ett kostnadsfritt tillväxtprogram för ditt företag i Stockholms stad.

Programmet vänder sig till företag som är grundade av minst en underrepresenterad entreprenör och har potential att växa nationellt eller internationellt.

Hur är programmet uppbyggt?

Programmet erbjuder affärsrådgivning, ledarskapscoachning och kontakt med investerare. Flera gruppstarter sker under året och varje grupp tar under fyra månader del av ett program som består av:

 • Gruppträffar med olika teman samt utbyte och lärande mellan entreprenörerna. 
 • Skräddarsydd affärsrådgivning av erfarna entreprenörer och företagsledare utifrån deltagarens behov.
 • Coachning med fokus på att utveckla deltagaren som ledare.
 • Tillväxtverktyg som teamet arbetar med digitalt.
 • Tillgång till digitala föreläsningar, mallar med mera.
 • Pitchträning och nätverkande med investerare.

Stockholm Scaleup Program kommer även att arrangera nätverksträffar där deltagare från olika programomgångar kan mötas.

Vanliga frågor

Bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 finns flera som är relevanta för näringslivsutvecklingen i Stockholm. Bland annat mål 8 som handlar om att verka för en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.

För många företag som vill växa och anställa är tillgång till affärsrådgivning och externt kapital en viktig komponent. Att resa kapital är dock en stor utmaning för många underrepresenterade entreprenörer, statistik visar att cirka 1 procent av riskkapitalet går till bolag grundade av kvinnor och cirka 12 procent till företag grundade av mixade team av kvinnor och män. Även män med utländsk bakgrund och utrikes födda män har svårigheter att resa kapital till sina företag, State of European Tech 2022 visar att 0,7 procent av riskkapitalet gick till företag grundade av etniska minoriteter.  

Genom Stockholm Scaleup Program vill vi stötta företag i Stockholm med tillväxtpotential grundade av underrepresenterade entreprenörer, oberoende av vilken bransch företaget verkar inom. Begreppet underrepresenterade entreprenörer inkluderar företag grundade av kvinnor, icke binära, utrikesfödda män, män med utländsk bakgrund, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden, ungdomar (18–23 år) samt personer med funktionsnedsättning.

För att delta i programmet måste du uppfylla följande kriterier:

 • Stockholm Scaleup Program vänder sig till företag med tillväxtpotential som är grundade av mist en underrepresenterad entreprenör, oberoende av vilken bransch företaget verkar inom. Begreppet underrepresenterade entreprenörer inkluderar företag grundade av kvinnor, icke binära, utrikesfödda män, män med utländsk bakgrund, entreprenörer i ytterstaden med särskilt fokus på utsatta områden, ungdomar (18–23 år) samt personer med funktionsnedsättning.
 • Företagets säte måste vara i Stockholms stad.
 • Programmet riktar sig primärt mot företag som har en bevisad och skalbar affärsmodell samt står inför en expansion inom Sverige eller internationellt. Företag i tidigare eller senare faser kan också ansöka till programmet, då företagets tillväxtpotential är det som viktas högst. Grupper formas efter vilken fas ansökande företag befinner sig i, därför kan programstarterna variera.
 • Deltagaren måste kunna avsätta nödvändig tid för deltagande i programmet, i snitt cirka fyra timmar per vecka för olika aktiviteter.
 • Programmen kommer att bedrivas på svenska och engelska, ansökande måste därför behärska något av dessa språk.
 1. Första steget i ansökningsprocessen är att skicka in en intresseanmälan här på hemsidan.
 2. Efter att du har skickat in intresseanmälan ska du skicka in mer information om ditt företag; affärsmodell, marknad, kunder, omsättning, en kort pitch med mera. Du får mer information om vilken information vi behöver efter att vi har tagit emot din anmälan.
 3. De företag som bedöms leva upp till alla kriterier blir kallade till intervju.
 4. Programgruppen behandlar alla ansökningar och meddelar sedan vilka som har blivit antagna till programmet.

Programmet kommer löpande att anta sökanden inför varje programstart, så skicka in din ansökan redan nu. 

Grupper sätts samman med hänsyn till vilken fas företagen befinner sig i och ansökan är därför öppen för flera gruppstarter samtidigt.

Deltagande i programmet är kostnadsfritt.

Om du blir antagen till programmet matchas du med en av följande aktörer för affärsrådgivning. Några av dem möter du även i workshops. Ledarskapscoachning utförs av I do AB.

Celavi Verksamhetsutveckling

Epicenter

Feminvest

I do

Institute for Transition

Kunskapsbolaget

Merandum

Otherways

Rosebud Ventures

SUP46

För nyföretagare/nystartade företag finns Stockholms stads tjänst Starta eget Stockholm där stöd erbjuds i form av föreläsningar, workshops och individuell affärsrådgivning.

Programmet kommer nu huvudsakligen att drivas med fysiska träffar. Individuella möten kan dock komma att vara digitala, det bestämmer rådgivare eller coach tillsammans med entreprenör.

Totalt behöver du vara beredd att investera i snitt cirka 4 timmar per vecka i programmet, vissa veckor kanske man inte ha någon aktivitet inplanerad alls. Gruppträffar är 4 schemalagda aktiviteter 3 timmar per träff utspridda under 4 månader. Affärsrådgivning och ledarskapscoachning sker på individuell basis och planeras direkt mellan entreprenören, rådgivaren och coachen. Arbete med det digitala tillväxtverktyget inkluderar ditt team och du kan bestämma när ni arbetar med verktyget under de 4 månaderna. Föreläsningar, workshops och nätverksträffar är valfria moment.

Programmet bedrivs främst på dagtid under måndag-fredag.

Gruppaktiviteter, föreläsningar och workshops samt rådgivning och coachning sker på svenska eller engelska, du behöver därför behärska något av de två språken tillräckligt väl för att kunna ta in mer komplex information och kommunicera med rådgivare, coach och andra deltagare i gruppen.

Vi letar efter företag i Stockholms stad som drivs av underrepresenterade entreprenörer och som har tillväxtpotential. Du behöver inte äga bolaget ensam, det går bra om du har delägare som inte ingår i målgruppen. Vi har inga begränsningar vad gäller bransch.

Programmet riktar sig primärt mot företag som har en bevisad och skalbar affärsmodell, ett team som troligen består av en eller flera grundare samt anställd personal samt står inför en expansion inom Sverige eller internationellt.

Företag i tidigare eller senare faser kan också ansöka till programmet, eftersom företagets tillväxtpotential är det som viktas högst. Grupper formeras efter ansökande företags fas, och programstart i tid kan därför variera.

Ansök till programmet

Antagning sker löpande. Ansök om att delta i Stockholm Scaleup Program genom att fylla i formuläret nedan.

* Obligatorisk uppgift

Personuppgifter

Tillhör du inte målgruppen? Ta del av vår övriga erbjudanden.

Uppdaterad