Sök tillstånd för att etablera dig på en kaj

Beroende på vilken verksamhet du har, behövs olika typer av tillstånd när du vill etablera dig på en kaj.

Vill du bedriva försäljning på en kaj?

Om du vill bedriva försäljningsverksamhet från kajen behöver du tillstånd för att använda offentlig plats. Det behövs om du till exempel vill driva 

  • blomsterförsäljning
  • uteservering
  • foodtruck eller foodbike.

Ansök om tillståndet från polisen. Du behöver en en skiss och en beskrivning av hur du vill använda platsen. Polisen tar ut en administrativ avgift för att behandla din ansökan.

Om ansökan beviljas tar staden ut en avgift enligt taxa för upplåtelsen. Det finns ett antal platser där avgiften för att använda offentlig plats för evenemang och försäljning är noll kronor; zon W. Dessa zoner ligger ofta under broar eller andra undanskymda platser, till exempel i Liljeholmshamnen och Norra Hammarbyhamnen.

Försäljning av mat och dryck

Om din kajverksamhet innebär försäljning av livsmedel ska det registreras hos miljöförvaltningen. Även tillfällig försäljning ska registreras, om det inte är av mycket enkel karaktär och pågår under en mycket begränsad period. Om du vill servera alkoholhaltiga drycker behövs serveringstillstånd.

Vill du uppföra en byggnad?

För vissa upplåtelser kan det behövas ett bygglov, till exempel om du vill uppföra en kioskbyggnad på kajen. 

Evenemang

Om du vill skapa ett evenemang på en kaj är det hos Polisen du ansöker om att använda offentlig plats.

Vattnet utanför kajen är inte offentlig plats. Om du vill anordna tävlingar på vatten behöver du söka tillstånd för det hos Länsstyrelsen i Stockholm.

Om du vill ha ett evenemang som innefattar en bastuflotte eller annat som flyter på vattnet så behöver du höra av dig till Stockholms hamnar för att teckna avtal om den delen av evenemanget. Det kan även behövas ett bygglov.

Verksamhet på vattnet utanför en kaj

Har du en idé för en bestående verksamhet som du vill förlägga på vattnet utanför en kaj är det Stockholms hamnar och exploateringskontoret du ska vända dig till.

Uppdaterad