Elektrifieringspakten på Älvsjömässan

17–18 maj deltog Elektrifieringspakten på Nordic Sustainability Expo, den nya hållbarhetsmässan i Älvsjö.

I en gemensam monter med Stockholms stad och de tre pakter som finns i staden syntes Elektrifieringspakten. På scen deltog paktens projektledare Erik Levander tillsammans med företrädare för medgrundarna Ellevio, Scania och Volkswagen och diskuterade utmaningar och möjligheter för elektrifieringen av stadens alla fordon. 

Nordic Sustainability Expos webbplats

Uppdaterad