Aktuellt

Nyheter

juni 2021

Nu kan du som invånare eller företagare söka bygglov och göra en anmälan digitalt via en ny e-tjänst. Du får direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Kulturstrategiskt program för Stockholm stad antogs av kommunfullmäktige 31 maj 2021. Programmet ska vägleda stadens aktörer och peka ut riktningen så att de ser kulturlivets potential i sina ...

maj 2021

Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande är tillbaka för femte gången. Den 30 november öppnar dörrarna till Building Sustainability 2021 digitalt och på Stockholm Waterfront.

Under pandemin har företag i Stockholm beviljats anstånd med tillståndsavgifter. Nu inleds en varsam återgång till normala betalningsrutiner.

april 2021

Den 28 april meddelade Folkhälsomyndigheten att man släpper på restriktioner och låter barn och unga börja tävla och spela matcher igen.

Företagen i Stockholm fortsätter att vara nöjda med den kommunala servicen. Detta trots ett svårt läge i den pågående pandemin.

mars 2021

Nu införs ett särskilt och tillfälligt stöd till idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

december 2020

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt ...

Stockholms stad har beslutat att förlänga möjligheten till gratis parkering för vårdpersonal till och med den 31 december 2021.

november 2020

Många företag som restauranger och hotell har drabbats hårt ekonomiskt i pandemins spår. Därför har Stockholms stad beslutat att betala tillbaka årets tillsynsavgifter för alkoholtillstånd.