Aktuellt

Nyheter

januari 2022

Stockholms stads politiska majoritet förlänger insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av pandemin.

I Stockholm finns en välutvecklad plattform för investerare, entreprenörer, stora företag och individer som tillsammans vill skapa de lösningar som krävs för att uppfylla FN:s globala mål för ...

Vinnare av Stockholms Innovationsstipendium och Stockholms Accelerationsstipendium 2021 har utsetts.

december 2021

Näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar är fortsatt prioriterade för att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.

september 2021

Genom tjänsten Starta eget Stockholm kan du som stockholmare få individuell rådgivning under din företagsstart.

juni 2021

Trots pandemin är vi stolta och glada att kunna erbjuda 8 143 unga stockholmare feriejobb i stadens verksamheter i sommar.

Nu kan du som invånare eller företagare söka bygglov och göra en anmälan digitalt via en ny e-tjänst. Du får direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

Kulturstrategiskt program för Stockholm stad antogs av kommunfullmäktige 31 maj 2021. Programmet ska vägleda stadens aktörer och peka ut riktningen så att de ser kulturlivets potential i sina ...

maj 2021

Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande är tillbaka för femte gången. Den 30 november öppnar dörrarna till Building Sustainability 2021 digitalt och på Stockholm Waterfront.

Under pandemin har företag i Stockholm beviljats anstånd med tillståndsavgifter. Nu inleds en varsam återgång till normala betalningsrutiner.