Aktuellt

Nyheter

Maj 2022

Stockholms stad arrangerar i samarbete med Vinnova och Kista Science City en innovationstävling för att öka takten i utbyggnaden av laddmöjligheter för elbilar i staden.

Stockholms stad gör nu en satsning på arbetsintegrerande sociala företag för att fler stockholmare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

April 2022

Stockholms företagare ger staden ett fortsatt högt betyg i 2021 års servicemätning. Detta trots ett par år av utmaningar i spåren av pandemin.

Mars 2022

Den 8 mars lanseras en ny version av e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, med förbättrad funktionalitet. Syftet är att underlätta bygglovsprocessen för både privatpersoner och företagare.

Januari 2022

I Stockholm finns en välutvecklad plattform för investerare, entreprenörer, stora företag och individer som tillsammans vill skapa de lösningar som krävs för att uppfylla FN:s globala mål för ...

Vinnare av Stockholms Innovationsstipendium och Stockholms Accelerationsstipendium 2021 har utsetts.

Juni 2021

Nu kan du som invånare eller företagare söka bygglov och göra en anmälan digitalt via en ny e-tjänst. Du får direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

December 2020

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt ...

Oktober 2020

Känner du till byggnader i Stockholms stad med underspänd takkonstruktion? Stockholms stad söker tips på byggnader där konstruktionen används.

September 2020

Stockholm klättrar rejält i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner – hela 31 placeringar bättre än föregående år!