Aktuellt

maj 2021

10 maj

Avgiftsfri och prioriterad handläggning för uteserveringar under perioden 1 april till 31 december 2021.

6 maj

Under pandemin har företag i Stockholm beviljats anstånd med tillståndsavgifter. Nu inleds en varsam återgång till normala betalningsrutiner.

april 2021

29 april

Den 28 april meddelade Folkhälsomyndigheten att man släpper på restriktioner och låter barn och unga börja tävla och spela matcher igen.

22 april

Företagen i Stockholm fortsätter att vara nöjda med den kommunala servicen. Detta trots ett svårt läge i den pågående pandemin.

mars 2021

10 mars

Nu införs ett särskilt och tillfälligt stöd till idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.

3 mars

Stockholms stads politiska majoritet presenterar insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av coronapandemin.

december 2020

17 december

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt ...

9 december

Vinnare av Stockholms Innovationsstipendium och Stockholms Accelerationsstipendium 2020 har utsetts.

3 december

Stockholms stad har beslutat att förlänga möjligheten till gratis parkering för vårdpersonal till och med den 31 december 2021.

november 2020

27 november

Många företag som restauranger och hotell har drabbats hårt ekonomiskt i pandemins spår. Därför har Stockholms stad beslutat att betala tillbaka årets tillsynsavgifter för alkoholtillstånd.