Aktuellt

Nyheter

maj 2022

Stockholms stad arrangerar i samarbete med Vinnova och Kista Science City en innovationstävling för att öka takten i utbyggnaden av laddmöjligheter för elbilar i staden.

Stockholms stad gör nu en satsning på arbetsintegrerande sociala företag för att fler stockholmare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

april 2022

Stockholms företagare ger staden ett fortsatt högt betyg i 2021 års servicemätning. Detta trots ett par år av utmaningar i spåren av pandemin.

mars 2022

Den 8 mars lanseras en ny version av e-tjänsten, Ansökan om bygglov och anmälan, med förbättrad funktionalitet. Syftet är att underlätta bygglovsprocessen för både privatpersoner och företagare.

januari 2022

Stockholms stads politiska majoritet förlänger insatser för att underlätta för stadens näringsliv med anledning av pandemin.

I Stockholm finns en välutvecklad plattform för investerare, entreprenörer, stora företag och individer som tillsammans vill skapa de lösningar som krävs för att uppfylla FN:s globala mål för ...

Vinnare av Stockholms Innovationsstipendium och Stockholms Accelerationsstipendium 2021 har utsetts.

december 2021

Näringsidkare som ansöker om tidsbegränsat bygglov för uteserveringar är fortsatt prioriterade för att underlätta situationen för näringslivet under pandemin.

juni 2021

Nu kan du som invånare eller företagare söka bygglov och göra en anmälan digitalt via en ny e-tjänst. Du får direkt en bekräftelse på din ansökan och ett diarienummer.

december 2020

Nu blir det enklare för konsert- och evenemangsverksamheter att arbeta med att minska störande buller. Staden har tagit fram en vägledning som ska underlätta för en levande stad och samtidigt ...