Elektrifieringspakten – för en utsläppsfri trafik i Stockholm

Elektrifieringspakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer som vill bidra till att snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen.

Transporter står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm. För att underlätta och skynda på omställningen till en eldriven transportsektor grundade Stockholms stad tillsammans med Ellevio, Scania och Volkswagen Sverige 2021 Elektrifieringspakten. Målet är att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030.

För att nå dit krävs samarbete. Ju fler som samarbetar desto snabbare når vi målet. Därför är Elektrifieringspakten öppen för alla som kan bidra till omställningen, från stora företag och organisationer till mindre verksamheter och bostadsrättsföreningar. Tillsammans gör vi mer för att få en fossilfri stad.

Elektrifiering pågår

För att ställa om till eldrivet behövs fler möjligheter att ladda. Flera av Stockholms stads bolag och förvaltningar arbetar intensivt för att hitta lösningar för laddning.

  • Stockholm parkering – landets största parkeringsbolag satsar stort, antalet laddplatser vid slutet av 2021 var 3400. De ska bli till 5000 under 2022, varav hälften publika.
  • Stadens bostadsbolag – stadens bolag bygger ut och ser över framtida laddmöjligheter. All nybyggnation inkluderar laddplatser.
  • Trafikkontoret – snabbutreder lämpliga platser för laddning på gatumark och förvaltar Elektrifieringspakten. Arbetar för kortare ledtider från ansökan till genomförande.

Innovationstävling

Stockholms stad arrangerar i samarbete med Kista Science City och Vinnova en innovationstävling för smarta lösningar av publika laddplatser. Målet är att stimulera till nya idéer som kan minska kostnader och öka flexibiliteten i hur laddinfrastruktur och laddstolpar kan etableras på gatumark i framtiden.

Tävlingsbidrag ska hitta lösningar på dessa utmaningar:

• dyra nätanslutningar med långa ledtider.
• höga schaktkostnader.
• ont om plats i det offentliga rummet
• kapacitetsbrist i elnätet.
• dyra och klumpiga elstolpar.

Broschyr om innovationstävlingen (pdf, nytt fönster)

Tävlingen är är öppen mellan 2 maj och 30 juni 2022, och en vinnare kommer presenteras redan i augusti. Mer information och anmälan görs på Kista Science Citys webbplats. Där går det även att anmäla sig till frågestunder om innovationstävlingen som Stockholms stad anordnar vid tre tillfällen.

Tävling för innovativ gatuladdning

Konferens

Den andra maj anordnade Elektrifieringspakten en konferens i Blå hallen i Stadshuset. Temat för konferensen var ”För en utsläppsfri trafik i innerstaden 2030 – tillsammans mot målet”. Under halvdagskonferensen samlades drygt trehundra deltagare och fick höra forskare, experter, näringsliv, Stockholms stads tjänstemän och politiker och hur de arbetar för att öka elektrifieringen av Stockholms trafik.

  • Framtidsutsikter för ett elektrifierat samhälle, privat- och samhällsekonomiska vinster
  • Omställningens vinster och hur samarbetet med staden har fört utvecklingen framåt
  • Laddinfrastruktur och elförsörjning - nuläge och framtida utmaningar
  • Nattleveranser som morot för ökad omställning
  • Statliga medel för omställning - så söker du
  • Elektrifieringspaktens innovationstävling - nya lösningar för laddning på gatumark

Hur kan din organisation bidra?

Elektrifieringspakten är öppen för alla organisationer och företag i Stockholm som har viljan att bidra till omställningen av staden. Förvaltningar, mark- och fastighetsägare, företag, bostadsrättsföreningar eller andra organisationer, kan och vill ni vara med på resan att göra staden fossilfri? Elektrifieringspakten kan hjälpa till. Hör av er eller skicka in en ansökan genom länken nedan.

E-post: elektrifieringspakten@stockholm.se

Uppdaterad