Satellitbild med markering av den 9 200 kvadratmeter stora evenemangsplatsen i Vinterviken.

Vinterviken

Vinterviksvägen 72

Vinterviken ligger vid ett parkområde i stadsdelen Aspudden. Evenemangsplatsen består av en stor gräsyta.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Vinterviken är belägen vid östra Mälaren i en dalgång med tillhörande parkområde i stadsdelen Aspudden. Området gränsar till Gröndal.

Vinterviken domineras av Alfred Nobels anläggningar där olika former av industriell verksamhet bedrivits fram till 1980-talet. De historiska byggnaderna är K-märkta och används bland annat för restaurang- och konferensverksamhet.

Här finns även koloniträdgårdar med restaurang- och kulturverksamhet, idrottshall, utegym, badvik och bryggor.

Vinterviken ligger en bit från kommunala transportmedel.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Cirka 9 200 kvadratmeter, gräsyta.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad