Satellitbild med markering av den 770 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Vällingby torg.

Vällingby torg

Vällingby torg 20

Vällingby torg ligger vid Vällingby centrum i västra delen av Stockholms stad. Evenemangsytan ligger direkt intill torghandeln.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Vällingby fick stor uppmärksamhet när den byggdes på 1950-talet och blev då Sveriges första ABC-stad. Det skulle bli en plats där man arbetade och bodde och hade ett centrum i samma område.

Vällingby centrum har genomgått flera renoveringar genom åren. Nya gallerian K-fem, ritad av Gert Wingårdh har vunnit internationellt pris som Världens bästa byggnad för shopping.

Här finns en klassisk biograf, folkets hus, bibliotek och kyrka.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Det finns även dammar, torghandel och uteserveringar på torget att ta hänsyn till.

Evenemangsyta

Cirka 770 kvadratmeter (33x23 meter) på torgytan direkt intill torghandel.

Transporter till och från platsen

Det är ett torg och motorfordonstrafik är förbjuden.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för C-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad