Satellitbild med markering av den 700 kvadratmeter stora evenemangsplatsen i Tessinparken.

Tessinparken

De Geersgatan 4

Tessinparken ligger på Gärdet i Stockholm. Evenemangsytan ligger i den södra delen av parken. Underlaget består av grus och plattor.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Östermalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Tessinparken är belägen på Gärdet i Stockholm. Parken är T-formad och börjar i söder vid Valhallavägen och sträcker sig till Askrikegatan i norr. Parken är välkänd för sina planteringar och vackra träd som omgärdar parken.

Här hålls ofta vår- och höstmarknader.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

På ytan finns möblering, bland annat i form av blomsterurnor att ta hänsyn till.

Tessinparken är omgiven av bostäder och ljudliga evenemang bedöms mycket restriktivt på platsen.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Cirka 700 kvadratmeter. Evenemangsytans underlag består av grus och plattor.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad