Satellitbild med markering av den 16 kvadratmeter stora evenemangsplatsen i Tenstagången.

Tenstagången

Tenstagången 5

Tenstagången i Tensta ligger i västra delen av Stockholms stad. Vid Tenstagången, där evenemangsytan ligger, finns flera butiker.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Spånga-Tensta, Järva
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Tensta är en stadsdel i Västerort, på södra Järvafältet, som uppfördes mellan 1966 och 1972 inom ramen för miljonprogrammet. Stadsdelen gränsar till Akalla, Husby, Rinkeby, Bromsten, Solhem och Lunda samt till kommundelen Barkarby i Järfälla kommun. Den västra delen av Tensta heter Hjulsta.

Vid Tenstagången finns Tensta konsthall, simhall och butiker. Upprustning pågår inom satsningen Grönare Stockholm.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

16 kvadratmeter (4x4 meter).

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad