Satellitbild med markering av den 8 000 kvadratmeter stora evenemangsplatsen i Tantolunden.

Tantolunden

Lignagatan 14 och Ekermans Gränd 5

Tantolunden är en park och ett koloniträdgårdsområde på Södermalm i Stockholm. Tantolunden har två evenemangsplatser, en större som ligger intill Liljeholmsbron och en mindre vid bollplanen.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Tantolunden är en park och ett koloniträdgårdsområde i Tantoområdet på Södermalm i Stockholm. Området avgränsas av järnvägen i syd, Ringvägen i öst, Drakenbergsområdet i nord och av Årstaviken i sydväst. Tantolunden är ett av de största parkområdena i Stockholms innerstad.

Ingen avgift under 2024

Under 2024 är det kostnadsfritt att använda Tantolunden för försäljning och evenemang. Platsen har avgiftstaxa W som normalt brukar omfatta platser som ligger under broar eller vid andra undanskymda platser.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Cirka 8 000 kvadratmeter ligger intill Liljeholmsbron och används även som cirkusplats.

Direkt söder om ytan finns ett större utegym.

Tantolundens bollplan samt Zinkensdamms idrottsplats tillhör idrottsförvaltningen. För evenemangsbokningar,
mejla: idrott@stockholm.se

Transporter till och från platsen

Transporter till Tantolunden sker via Lignagatan eller Hornstulls strand.

Det är inte tillåtet med motorfordonstrafik på parkvägarna. Ni måste söka färddispens och visa stor hänsyn på grund av den stora mängden oskyddade trafikanter som vistas och använder parken.

För att begränsa fordonstrafik finns vägbom från Hornstulls strand. Nyckel kvitteras ut enligt särskild överenskommelse.

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för W-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad