Satellitbild med markering av den 20 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Stureplan.

Stureplan 3

Stureplan 3

Stureplan är ett torg på Östermalm i Stockholms innerstad. Evenemangsytan ligger på den delen av torget som ligger mellan Biblioteksgatan och Birger Jarlsgatan.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Östermalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Stureplan är ett torg i Stockholms innerstad i stadsdelen Östermalm, vid gränsen till Norrmalm. Vid torget möts Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, Biblioteksgatan och Sturegatan.

Det är en mycket central plats med adress Stureplan 3, väster om Birger Jarlsgatan som kan nyttjas för evenemang.

Ytan vid och kring den karaktäristiska ”Svampen” upplåts inte för evenemang.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende och arbetsplatser när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Parkträd med lågt växande grenar omger ytan. Vi rekommenderar att du besöker platsen för att mäta in höjd.

Evenemangsyta

20 kvadratmeter (5x4 meter).

Ytan vid och kring ”Svampen” upplåts inte för evenemang.

Transporter till och från platsen

Lastzon finns på Birger Jarlsgatan.

Evenemangsplatsen har begränsad bärighet, lägre än BK3. Högsta tillåtna bruttovikt för fordon är 3,5 ton.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad