Satellitbild med markering av den 25 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Stortorget.

Stortorget

Stortorget

Stortorget är ett torg i Gamla stan i Stockholm. Det finns en liten evenemangsyta mitt på torget.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Stortorget är Stockholms äldsta torg, beläget i Gamla stan. Stortorget utgjorde från början den centralpunkt kring vilken staden växte fram. Det var på detta torg som Stockholms blodbad ägde rum.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende och kringliggande verksamheter när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Stortorget är av tradition plats för julmarknad från mitten av november till slutet av december.

Evenemangsyta

25 kvadratmeter.

Restriktiv bedömning för större ytor och ljudliga evenemang.

Transporter till och från platsen

Trafik är tillåten i Gamla stan klockan 06.00–11.00, för övriga tider behöver ni färddispens.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad