Satellitbild med markering av den 50 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Skärholmstorget.

Skärholmstorget

Skärholmstorget

Visa på karta

Skärholmstorget ligger i Skärholmen i södra Stockholm. Torget är omgivet av en galleria och har en livlig torghandel. Evenemangsytan ligger vid lilla dammens södra kant.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Skärholmen
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Skärholmen är en stadsdel i söderort med angränsande stadsdelar Vårby och Sätra och Huddinge kommun med köpområdet Kungens kurva. Förbifart Stockholm kommer göra Skärholmen till Stockholms södra port.

Torget är omgivet av Skärholmens galleria, kyrka och tunnelbanestation och har livlig torghandel. Stadsteatern har en filial i Skärholmen.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Fast möblering och dammar finns på platsen.

Evenemangsyta

Cirka 50 kvadratmeter.

Transporter till och från platsen

Det är ett torg och motorfordonstrafik är förbjuden. Efter problem med otillåten biltrafik är torget hårt reglerat mot trafik.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för C-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad