Satellitbild med markering av den 800 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Sjövikstorget.

Sjövikstorget

Sjövikstorget

Sjövikstorget ligger i Årstadal, även kallat Liljeholmskajen. Torget är stenbelagt och omgivet av bostäder, butiker och restauranger. Evenemangsytan är relativt stor.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Sjövikstorget ligger i området Årstadal, populärt kallat ”Liljeholmskajen”, med utblick över Årstaviken, mellan Liljeholmsbron och Årstabron. Torget är stenbelagt och lätt sluttande, omgivet av bostäder, butiker och restauranger. Tvärbana och buss passerar området och tunnelbana ligger inom promenadavstånd.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

800 kvadratmeter (35x23 meter).

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för C-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad