Satellitbild med markering av den 2 000 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Sergels torg.

Sergels torg

Sergels Torg

Sergels torg är ett torg mitt i centrala Stockholm. Det är en stor evenemangsyta med höga krav på framkomlighet, bland annat eftersom torget fungerar som utrymningsväg för T-centralen.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norrmalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Sergels torg är beläget mitt i centrala Stockholm. Torget har fått sitt namn efter skulptören Johan Tobias Sergel som levde på 1700-talet.

Det nuvarande torgets nedre del, som i folkmun kallas ”Plattan”, ligger ungefär 10 meter under den gamla bebyggelsens marknivå, som låg i jämnhöjd med Malmskillnadsbron över Hamngatan.

Den nedre delen, i torgets västra del, är belagd med svart och vit markbeläggning i ett storskaligt triangelmönster. Det är den här delen som de flesta förknippar med platsen Sergels torg.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Staden gör en mycket restriktiv bedömning för större etableringar och publikdragande evenemang.

Sergels torg fungerar som utrymningsväg för hela Centralstationen och stora krav ställs på framkomlighet. Utrymningsväg för T-centralens tunnelbana måste garanteras.

Staden tillåter ingen etablering på markerat område för räddningstjänst.

Markbeläggningens svarta och vita plattor är unika och känsliga.

Evenemangsyta

Cirka 2 000 kvadratmeter.

Transporter till och från platsen

Lastzon finns vid Sergels torg. Nedfart sker via rampen. Ni måste ha färddispens för att komma fram till rampen med motorfordon.

Evenemangsplatsen har begränsad tålighet. Högsta tillåtna bruttovikt för fordon är 3,5 ton.

Plattorna på Sergels torg är unika och känsliga därför ges ytterst sällan dispens för fordonstrafik ut på torget. Vi hänvisar till omlastning med manuella hjälpmedel.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad