Satellitbild med markering av den 36 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Rinkebytorget.

Rinkebytorget

Rinkebytorget 2

Visa på karta

Rinkebytorget ligger i Rinkeby i västra delen av Stockholms stad. Torget används för torghandel och det finns en yta som kan användas för evenemang.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Rinkebytorget är en öppen plats i stadsdelen Rinkeby i västra delen av Stockholms stad. Den ligger mellan Rinkebyplan och Rinkebystråket. Vid torget finns ett mindre köpcentrum samt Folkets hus och tunnelbana. Torget har en stor marknadsplats och välkänd för sin frukt- och grönsakshandel.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

36 kvadratmeter (6x6 meter).

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad