Satellitbild med markering av de två olika evenemangsplatserna på Raoul Wallenbergs torg.

Raoul Wallenbergs torg

Nybrohamnen 4

Raoul Wallenbergs torg är ett torg vid Nybroplan i Centrala Stockholm. På evenemangsytan tillåts endast kulturella evenemang

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Östermalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Raoul Wallenbergs torg är beläget vid Nybroplan och Nybroviken i centrala Stockholm och är uppkallat efter den svenske diplomaten Raoul Wallenberg. Vid Nybroplan möts Birger Jarlsgatan, Strandvägen, Hamngatan och Nybrogatan.

Raoul Wallenbergs torg kommer påverkas av byggtrafik när tunnelbanans utbyggnad startar.

Särskilda förutsättningar

På denna plats tillåts endast kulturella evenemang. Det tillåts inga evenemang vars syfte är att marknadsföra en produkt eller ett företag.

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Yta 1: Cirka 150 kvadratmeter, rektangulär mitt på torget.

Yta 2: Cirka 350 kvadratmeter, bågformad utmed Nybrohamnen, Strandvägen.

Transporter till och från platsen

Lastzon finns vid Arsenalsgatan.

Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Platsen omges av gång- och cykelvägar med intensiv trafik. Platsen kommer sannolikt påverkas av utbyggnaden av tunnelbanan.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad