Satellitbild med markering av de 3 olika evenemangsplatserna i Rålambshovsparken.

Rålambshovsparken – Smedsuddsbadet

Gjörwellsgatan 13, Smedsuddsvägen 12

Rålambshovsparken är en park på Kungsholmen. I parken finns tre stora evenemangsytor. En av dessa är en friluftsteater.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Rålambshovsparken på Kungsholmen är en populär aktivitetspark under sommaren. Parken ligger mellan två bostadsområden och har utsikt över Riddarfjärden, Stadshuset och Gamla Stan.

Hit kommer stockholmare och besökare för att spela fotboll, boule, basket, beachvolleyboll, åka skateboard, delta i ett gympapass och för att sola och bada och mötas på picknick.

I parkens nordvästra del ligger en stor parklek och en stor amfiteater som är populär spelplats för parkteater. Under lilla Västerbron finns en anlagd skatepark. I parken finns caféer och restaurang.

Parken är också en populär evenemangsarena. ”Rålis” var platsen där vi firade VM-bronset i fotboll 1994 och här firar vi även Sveriges nationaldag varje år.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Angränsande Rålambshovsleden är ett starkt trafikerat cykelstråk och gatan har även upplåtna platser för foodtruckar. Ett magasin för dagvatten finns anlagt i närheten av lilla Västerbron.

Evenemangsyta

Rålambshovsparken

Yta 1: Cirka 7 000 kvadratmeter (ligger mellan Lilla Västerbron och Gjörwellsgatan).

Yta 2: Cirka 1 200 kvadratmeter, grusad yta på amfiteatern. Publikplats på fasta bänkar med brant sluttning i halvcirkelform för cirka 2000 personer.

Smedsuddsbadet

Yta 3: Cirka 16 000 kvadratmeter. Endast perioden 1 september–1 juni.

Transporter till och från platsen

Transporter till Rålambshovsparken sker via Smedsuddsvägen eller Rålambshovsleden och till Smedsuddsbadet via Smedsuddsvägen. Parkvägarna tillåter inte motorfordonstrafik. Ni måste söka färddispens och visa stor hänsyn till den stora mängden oskyddade trafikanter som vistas och använder parken.

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad