Satellitbild med markering av den 45 000 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Nytorps gärde.

Nytorps gärde

Norr om Fyrskeppsvägen 53

Visa på karta

Nytorps gärde är ett gräsfält som ligger i stadsdelen Kärrtorp i södra Stockholm. Här finns en stor yta som kan användas för evenemang.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Skarpnäck
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Nytorps gärde är ett gräsfält som till största delen ligger inom stadsdelen Kärrtorp i söderort. Mindre delar av fältet ligger inom stadsdelarna Hammarbyhöjden, Björkhagen och Gamla Enskede.

Namnet härrör från torpet ”Nytorp”, som låg i östra delen av den plats där nuvarande Nytorpsbadet ligger. Torpet hörde till Hammarby gård som på 1950-talet var förfallet och revs för det nya badet 1961.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller, trygghet och tillgänglighet.

Nytorps gärde är stort till ytan och har inga bostäder i närheten vilket gör det mindre störningskänsligt.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Cirka 45 000 kvadratmeter.

I anslutning till Nytorps gärde finns en bollplan som tillhör Stockholm stads idrottsförvaltning.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten i parker. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad