Satellitbild med markering av den 200 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Norrmalmstorg.

Norrmalmstorg

I höjd med Hamngatan 11

Norrmalmstorg är ett torg på Norrmalm i centrala Stockholm. Evenemangsytan ligger centralt på torget vid Hamngatan.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norrmalm, Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Norrmalmstorg har historiskt även kallats Packaretorget och Fiskartorget. Torget är beläget mellan Hamngatan och Smålandsgatan i närheten av Kungsträdgården. Platsen är en populär evenemangsplats.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende, hotell och arbetsplatser när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet. På torget finns även saluplats för torghandel och restaurang med uteservering att ta hänsyn till.

Evenemangsyta

Cirka 200 kvadratmeter.

Transporter till och från platsen

Det finns två lastplatser i anslutning till Norrmalmstorg. Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Ytbeläggningen på Norrmalmstorg är känslig, begränsad fordonstrafik och högsta tillåtna bruttovikt för fordon är 3,5 ton. Närliggande spår och tillhörande elledningar begränsar också möjligheten för transporter.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad