Satellitbild med markering av den 220 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Mynttorget.

Mynttorget

Mynttorget

Mynttorget är ett torg i Gamla stan i Stockholm. Evenemangsytan ligger längs långsidan av torget.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Mynttorget är beläget i Gamla stan mellan Kungliga slottet och Riksdagshuset. Platsen har fått sitt namn efter att det på slutet av 1600-talet uppfördes ett myntverkshus vid nuvarande Ledamotshuset. Där präglades svenska mynt fram till slutet av 1800-talet.

Mynttorget är en plats som genom åren använts för olika former av allmänna demonstrationer.

Torget omges av pollare och stadens planterade prakturnor.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende och arbetsplatser när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

Cirka 220 kvadratmeter.

Transporter till och från platsen

Ytan är lättillgänglig med bil för av- och pålastning.

Evenemangsplatsen har god bärighet, motsvarande BK2.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad