Satellitbild med markering av de två olika evenemangsplatserna på Medborgarplatsen.

Medborgarplatsen

Noe Arksfaret 3 och nere vid den lilla fotbollsplanen

Medborgarplatsen är ett torg på Södermalm i Stockholms innerstad. Evenemangsytan är olika stor beroende på säsong.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Medborgarplatsen, ”Medis”, är ett stort torg och en tunnelbanestation med samma namn i stadsdelen Södermalm i Stockholms innerstad. Torget ligger väster om Götgatan på Södermalm i Stockholm och är ett livligt nöjestorg med många uteserveringar sommartid och isbana på vintern. Torget gränsar till Södra stationsområdet med bland annat Bofills båge samt Södermalms saluhall.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

Uteserveringarna på Medborgarplatsen finns uppe hela året och de angränsar till evenemangsyta 1. Vintertid finns en isbana för fri skridskoåkning och på sommartid kan denna yta användas för evenemang.

Yta 1: Cirka 975 kvadratmeter (15x65 meter).

Yta 2: 450 kvadratmeter, 1 april–15 oktober.

Torghandel finns utanför Saluhallens huvudentré. Transporter och etableringar måste göras med hänsyn till torghandel och andra pågående verksamheter.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon. Angöring sker via Repslagargatan.

Evenemangsplatsen har begränsad bärighet på grund av garage som ligger under Medborgarplatsen. Restriktiv dispensgivning för tunga fordon och maximalt utbredd last 1 ton per kvadratmeter.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad