Liljeholmstorget med markerade evenemangsplatser i lila. Yta 1 är 150 kvadratmeter och yta 2 är 40 kvadratmeter.

Liljeholmstorget

Liljeholmstorget 48, 50 och 80

Liljeholmstorget ligger i stadsdelen Liljeholmen. På torget finns två evenemangsplatser: en i närheten av tvärbanan och tunnelbanan samt en i närheten av gallerian.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Liljeholmen är en stadsdel i söderort som tillhör stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen. I anslutning till Liljeholmens tunnelbanestation ligger en större galleria.

De första byggnaderna vid Liljeholmstorget byggdes åren 1970–1974, nuvarande torget började byggas 2007 och utveckling av verksamheter och bostäder pågår fortfarande.

Liljeholmen har goda kommunikationer med både tvärbana, SL-bussar samt tunnelbana.

Strax intill ligger sjön Trekanten och en lekpark.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

Yta 1: Cirka 150 kvadratmeter, nära tvärbanan och tunnelbanestation.

Yta 2: Cirka 40 kvadratmeter, i närheten av gallerian.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för C-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad