Satellitbild med markering evenemangsplatsen på Långholmen.

Långholmens amfiteater

Långholmsbacken 9

Långholmen är en ö mellan Södermalm och Kungsholmen. Här finns en evenemangsplats i form av en amfiteater.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Långholmen är en ö mellan Södermalm och Kungsholmen. Ön har en lång historia och var tidigare känd som Stockholms fängelseö. Det gamla fängelset är numera ombyggt till hotell, vandrarhem och värdshus. Det finns även ett koloniområde med odlingslotter och flera badplatser.

På Långholmsbergets krön har det sedan 1940-talet spelats friluftsteater i amfiteatern.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Reklam och marknadsföring

Tänk på att staden inte upplåter mark för reklam och marknadsföring i parker.

Evenemangsyta

Evenemangsytan är cirka 850 kvadratmeter, scenplatsen. Publikplats på fasta bänkar med liten sluttning i halvcirkelform för cirka 3 500 personer.

Transporter till och från platsen

Ni måste ha färddispens för att trafikera parkvägar med motorfordon. Parkvägarna har begränsad bärighet och stor hänsyn måste tas till oskyddade trafikanter.

För att begränsa fordonstrafik finns vägbom. Nyckel kvitteras ut enligt särskild överenskommelse.

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för B-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad