Satellitbild med markering av den 100 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Kista torg.

Kista torg

Kista torg 2

Visa på karta

Kista torg ligger i Kista i västra delen av Stockholms stad. Evenemangsytan ligger på torgets sydvästra del.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Järva
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Kista är en stadsdel belägen i västerort och ingår i stadsdelsområdet Järva och gränsar till Akalla, Husby och Rinkeby i samma stadsdelsområde samt Sollentuna och Sundbybergs kommuner.

Stadsdelen är sedan 1980-talet känt som Sveriges största IT-centrum. Ett Stockholms Silicon valley med huvudkontoret för Ericsson samt Sverigekontoren för flera andra stora internationella teknikföretag såväl som nystartade spetsföretag.

I närheten av Kista torg finns Kista Galleria.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

Cirka 100 kvadratmeter (10x10 meter), i torgets sydvästra del.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad