Satellitbild med markering av den 25 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Jan Stenbecks torg.

Jan Stenbecks torg

Jan Stenbecks Torg 11/7

Jan Stenbecks Torg ligger i Kista, i västra delen av Stockholms stad. I anslutning till torget ligger Kista Galleria och Kistagången som leder mot Kista Mässan. Här finns två evenemangsytor.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Rinkeby-Kista, Järva
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Jan Stenbecks torg är ett torg i stadsdelen Kista. Torget hette tidigare Torsnästorget men döptes om för att uppmärksamma Jan Stenbecks betydelse för framväxten av telekomindustrin i Sverige.

Torget är nyrestaurerat och har vissa nivåskillnader.

I direkt anslutning ligger Kista Galleria och Kistagången som leder upp till Kista Mässan.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till verksamheter och boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

Yta 1: 25 kvadratmeter (5x5 meter).

Yta 2: 25 kvadratmeter (5x5 meter).

Transporter till och från platsen

Parkvägar är inte byggda för trafik med tunga fordon. Särskilt viktigt att noga se till att parken inte tar skada: inspektera färdvägen innan så ni kommer tryggt fram för lågt hängande grenar, snäva svängar, buskar med mera.

Gräsytor är inte gjorda för att köra eller parkera på. Även om ytan ser ut att hålla gör trycket att jorden blir med kompakt och rötterna tar skada.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för W-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad