Satellitbild med markering av den 16 kvadratmeter stora evenemangsplatsen på Hötorget.

Hötorget

Hötorget 12 A

Visa på karta

Hötorget är ett torg på Norrmalm i Stockholms innerstad som används för torghandel. På torget finns även en mindre evenemangsyta.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Norra innerstaden
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Hötorget är beläget på Norrmalm i Stockholms innerstad, vid Kungsgatan, mellan Drottninggatan och Sveavägen. Vid Hötorget finns Konserthuset, Hötorgshallen, biograf och hotell. Torget används för torghandel varje dag.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende på närliggande hotell och verksamheter när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

16 kvadratmeter (4x4 meter).

Fastighetskontoret har hand om den traditionella torghandeln och loppmarknaden på söndagar.

Nära evenemangsytan finns en kiosk och du som arrangör ansvarar för att ditt evenemang inte stör kioskens verksamhet.

Transporter till och från platsen

Lastzon finns vid baksidan av konserthuset.

Det är ett torg och motorfordonstrafik är förbjuden. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

Evenemangsplatsen har begränsad bärighet, lägre än BK3.

Maximalt tillåtna vikter: Axeltryck 4 ton, boggitryck 8 ton och utbredd last 1 ton per kvadratmeter.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för A-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad