Satellitbild med markering av den 650 kvadratmeter stora evenemangsytan på Gullmarsplan.

Gullmarsplan

Gullmarsplan 6

Visa på karta

Gullmarsplan är ett torg i stadsdelen Johanneshov. Platsen är en knutpunkt för tunnelbana, tvärbana och flera busslinjer.Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Gullmarsplan är ett torg i stadsdelen Johanneshov i Söderort inom Stockholms stad. Torget byggdes i början av 1940-talet, i samband med att stadsdelen Johanneshov växte fram. Johanneshov är en knutpunkt i Stockholm och den största tunnelbanestationen i söderort med flest människor i rörelse med byte för bussar mot till exempel Tyresö, stombusslinjer och tvärbanan. I närheten av Gullmarsplan i Johanneshov finns Globen- och Slakthusområdet.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Stora flöden av trafikanter gör att ni måste ta särskild hänsyn till framkomlighet.

Evenemangsyta

Cirka 650 kvadratmeter i vinkel, fast möblering och planeringar.

Transporter till och från platsen

Motorfordonstrafik är inte tillåten på torg. Ni måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon.

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för C-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad