Satellitbild med markering av de två evenemangsytorna i Fruängens centrum.

Fruängens centrum

Fruängsgången 4 och Fruängsgången 12

Fruängens centrum ligger i södra Stockholm. Platsen är både en mötespunkt med butiker och torghandel samt en knutpunkt för kollektivtrafik. Här finns två evenemangsplatser.

Fakta

Typ av service
Evenemangsplats
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Organisationsform
Kommunal

Platsens läge

Fruängen är en stadsdel i söderort som gränsar mot Långbro, Herrängen, Västertorp och Solberga, samt till Huddinge kommun. Den låga bebyggelsen från mitten på 50-talet karaktäriserar stadsdelen. En hel del grönområden samt parker ramar in en lugn men ändå levande granne till storstaden.

Det finns ett flertal butiker, apotek, torghandel, systembolag. Ett trafikerat busstorg och tunnelbana. På senare år har mycket nya bostäder byggts i området.

Särskilda förutsättningar

Ni behöver ta särskild hänsyn till boende när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Evenemangsyta

Yta 1: Cirka 40 kvadratmeter, Fruängsgångens södra torg.

Yta 2: Cirka 15 kvadratmeter, Fruängsgången vid salutorghandel och uppgång till tunnelbanan.

Transporter till och från platsen

På Stockholms stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktion som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3. Alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Möblering av ytan

Till din ansökan måste du bifoga en skiss som visar hur du ska möblera ytan. Rita alla föremål som ska ställas ner på ytan och ange mått (längd, bredd och höjd) för dessa.

Avgift

Avgiften för platsen är enligt taxa för D-zon.

Anordna evenemang på offentlig plats

Hitta hit

Uppdaterad